als een huisdier is overleden

Op een goede manier afscheid nemen

Door de eeuwen heen is onze relatie met huisdieren sterk veranderd. Vooral de afgelopen eeuw is de manier waarop wij met onze huisdieren omgaan anders geworden. Wij zijn ons emotioneel meer gaan verbinden met huisdieren. Een huisdier maakt tegenwoordig echt onderdeel uit van het gezin. In een maatschappij waarbij het aantal alleenstaanden groeit, neemt de sterke band die wij met huisdieren hebben nog verder toe. Door de steeds sterkere band die wij met onze huisdieren hebben, groeit ook de behoefte aan een goede uitvaart na het overlijden van een huisdier. Ook de emotie die ervaren wordt bij het overlijden van een huisdier, is door de jaren heen sterker geworden. Afscheid nemen van een overleden huisdier anno 2016 verloopt anders dan in het verleden, men besteedt nu meer aandacht aan een waardig einde van een jarenlange relatie.

Als dierenarts geef ik een overleden huisdier vaak in een handdoek mee. Dit zou natuurlijk veel beter kunnen

Op een goede manier afscheid nemen betekent niet dat een uitvaart van een huisdier gelijkwaardig hoeft te zijn aan die van mensen. Echter zijn er wel veel overeenkomsten, vooral op emotioneel vlak. Door goed afscheid te nemen van een huisdier, wordt een periode van samenzijn afgesloten en kunnen herinneringen de plaats van leegte vullen. Ook de herinnering van een goed afscheid draagt bij aan een positief gevoel. De dierenarts, de diverse crematoria en begraafplaatsen vervullen daarbij een belangrijke rol. Ook zelf een huisdier begraven is een goede manier om waardig afscheid te nemen en een periode mooi af te sluiten.

Kinderen worden te vaak te kort gedaan

Te vaak wordt een huisdier onder schooltijd geëuthanaseerd, zodat de kinderen het niet mee hoeven te maken. Vaak valt achteraf moeilijk uit te leggen wat er gebeurt is.

Kinderen
Het is daarom beter om kinderen te betrekken bij de euthanasie van een huisdier. Het betrekken van kinderen bij het begraven of cremeren van een huisdier draagt bij aan het verwerken van het overlijden en is ook nog eens erg leerzaam.
LEES VERDER

Rouwen om een huisdier

Een huisdier vormt vaak een volwaardig onderdeel van een gezin. Na het overlijden van een huisdier kan dit flinke gevolgen hebben voor de gezinsleden. Dit wordt vaak onderschat.


Rouen om een huisdier

Ook bij het overlijden van een huisdier volgt een periode van rouw. Zeker wanneer het een huisdier van een alleenstaande betreft. Het rouwen om huisdieren dient serieus genomen. Soms is ondersteuning van een eigenaar (en gezinsleden) tijdens het rouwproces noodzakelijk.
LEES VERDER

afscheid nemen van een huisdier

daar geeft Samper informatie over


wat voegt samper toe?

Samper is continu in overleg met dierenartsen, psychologen, crematoria en dierenbegraafplaatsen om met deze kennis bij te dragen dat dierenuitvaarten en rouwprocessen beter verlopen.

Heeft u iets toe te voegen? Neem dan contact met ons op.